domingo, junio 19, 2011

ALBANIA. SHQIPËRIA. TIRANA, KRUJË, FUSHË-PREZËTirana to Kruja
From Fushë-Prezë